Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci w 2018 roku ustalonych w celu dotowania przedszkoli niepublicznych funkcjonujących w mieście i gminie Prabuty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lutego 2018

AKTUALIZACJA NR 3

Zgodnie z art. 11 i 12, w związku z art. 43, 44, 45 i 46 ustawy z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ogłasza się, że od miesiąca listopada 2018 r.:

  1. Wysokość podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto i Gminę Prabuty w roku 2018 wynosi 9.101,82 zł.
  2. Wysokość dotacji na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym ustalona w oparciu o zapisy ustawy z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) wynosi 6.826,37 zł  (75% podstawowej kwoty dotacji). W skali miesiąca kwota ta wynosi 568,87 zł.
  3. Wysokość  dotacji na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach ustalona zgodnie z metryczką subwencji oświatowej dla Miasta i Gminy Prabuty na rok 2018 (waga P57) wynosi 4.802,43 zł.
  4. Wysokość  dotacji na 1 dziecko  z niepełnosprawnościami w przedszkolu ustalona zgodnie z metryczką subwencji oświatowej dla Miasta i Gminy Prabuty na rok 2018 dla wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętych odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i  innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wynosi 54.317,42 zł. (waga P55).
  5. Wysokość dotacji na 1 dziecko niewidome, słabo widzące z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim , objętego kształceniem specjalnym w przedszkolu (na podstawie odpowiednio orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie  kształcenia specjalnego) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ustalona zgodnie z metryczką subwencji oświatowej dla Miasta i Gminy Prabuty na rok 2018 wynosi 16.579,82 zł  (waga P60).
  6. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych na rok 2018 wynosi 300, w tym 6 dzieci z niepełnosprawnościami (P57 – 2 dzieci, P60 – 1 dziecko i P55 – 3 dzieci).
  7. Podstawowa kwota dotacji została ustalona w oparciu o  art. 10 ust. 2 najbliższą gminą jest Miasto i Gmina Pelplin.

Powyższe dane zaktualizowano w oparciu o zapisy  ustawy z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz dane z metryczki subwencji oświatowej dla Miasta i Gminy Prabuty na rok 2018.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-02-02
Data publikacji:2018-02-02
Osoba sporządzająca dokument:Palmira Trzcińska-Kowalska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:6234