Sekretarz Miasta i Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 stycznia 2016

Jędrzej Krasiński

tel. 55 262 41 45
e-mail: biuro@prabuty.pl

Kompetencje

 1. W zakresie prowadzonych spraw Sekretarz wykonuje funkcję kierownika administracyjnego Urzędu, a w szczególności:
  1. nadzoruje prowadzenie spraw kadrowych, gospodarkę etatami oraz fundusz płac Urzędu,
  2. sprawuje nadzór nad doskonaleniem kadr,
  3. zatwierdza wyjazdy służbowe pracowników Urzędu,
  4. sprawuje stały nadzór nad organizacją, bezpieczeństwem i dyscypliną pracy w Urzędzie,
  5. dba o wygląd budynku i jego otoczenie,
  6. planuje koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu oraz rozlicza wydatki przewidziane na ten cel w budżecie,
  7. nadzoruje kompletowanie dokumentacji z prac Burmistrza,
  8. współdziała z Radą i komisjami Rady. W tym zakresie nadzoruje właściwe przygotowanie materiałów na obrady Rady oraz nadzoruje kompletowanie materiałów z jej prac,
  9. organizuje i koordynuje prace związane z przygotowaniem oraz przeprowadzaniem wyborów i referendów na terenie miasta i gminy,
  10. współpracuje z sołectwami i zapewnia udział przedstawiciela Burmistrza na Zebraniu Wiejskim,
  11. przyjmuje ustne oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy,
  12. nadzoruje, rzetelne oraz terminowe załatwianie interpelacji oraz skarg i wniosków,
  13. nadzoruje i koordynuje sprawy związane z Biuletynem Informacji Publicznej,
  14. nadzoruje prowadzenie spraw mieszkaniowych,
  15. odpowiada za treść informacji wytwarzanych dla Biuletynu Informacji Publicznej w podległych zespołach problemowych
  16. wykonuje inne czynności powierzone mu na podstawie art. 33 pkt 4 ustawy samorządowej,
 2. W związku z organizacją powierzonych zadań Sekretarz bezpośrednio kieruje pracą Zespołu ds. Organizacyjnych i Obsługi Informatycznej oraz nadzoruje pracę Zespołu ds. Obywatelskich.
 3. W czasie nieobecności lub czasowej niemożności pełnienia obowiązków, Sekretarza zastępuje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-20
Data publikacji:2016-01-20
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:6113