Obrady X zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 czerwca 2019

Obrady X zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 26 czerwca 2019 roku o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu Nr IX z sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29  maja 2019 roku.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o działalności za okres między sesjami.
 5. Wnioski i zapytania.
 6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej remontu drogi w Rodowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na działkach nr 198 i 568/4- obr. geod. Julianowo, położonych w miejscowości Julianowo, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym oraz określenia sezonu kąpielowego dla niego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli o pow. 900 m2, na działce nr 52 – obr. geod. Orkusz, położonej w miejscowości Orkusz, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym oraz określenia sezonu kąpielowego dla niego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli o pow. 900 m2, na działce nr 52 – obr. geod. Orkusz, położonej w miejscowości Orkusz, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym oraz określenia sezonu kąpielowego dla niego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.
 14. Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej.

U W A G A

W dniu 24 czerwca 2019 roku o godz. 15:30 w sali wiejskiej w Trumiejkach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 • Spotkanie z mieszkańcami sołectwa ( wnioski i interpelacje mieszkańców).
 • Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na X zwyczajną sesję Rady Miejskiej.
 • Sprawy organizacyjne komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Włodzimierz Jan Wiśniewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-06-06
Data publikacji:2019-06-06
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:2044