Skarbnik Miasta i Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 stycznia 2016

Monika Kuśmierska

tel. 55 262 41 44
e-mail: m.kusmierska@prabuty.pl

Kompetencje

Do zadań Skarbnika należy:

 1. opracowywanie projektu budżetu,
 2. dokonywanie analiz budżetu i na bieżąco informowanie Burmistrza o jego realizacji,
 3. czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
 4. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, izbą i urzędami skarbowymi,
 5. prowadzenie nadzoru finansowego podległych radzie jednostek organizacyjnych pod względem prawidłowości wykorzystania pieniędzy z budżetu,
 6. informowanie Rady o odmowie złożenia kontrasygnaty, względnie sytuacji, która taką odmowę mogła spowodować,
 7. dokonywanie kontroli finansowej w tym celu przygotowywanie organizowanie obiegu dokumentów finansowych,
 8. opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących gospodarki finansowej
 9. ochrona mienia będącego w posiadaniu Urzędu, oraz rozliczanie osób odpowiedzialnych za to mienie,
 10. dbanie, pod względem finansowym o prawidłowość zawieranych umów,
 11. przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji,
 12. zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych,
 13. nadzór nad treścią informacji wytwarzanych dla Biuletynu Informacji Publicznej w podległych zespołach problemowych,
 14. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza,

W związku z realizacją powierzonych zadań, Skarbnik Miasta i Gminy bezpośrednio kieruje Zespołem ds. Budżetu i Księgowości Budżetowej, nadzoruje pracę Zespołu ds. Budżetu i Księgowości Oświatowej oraz Zespołu ds. Podatków i Opłat Lokalnych,

Zgodnie z ustalonym podziałem zadań Skarbnikowi Miasta i Gminy podlegają bezpośrednio Koordynator Zespołu ds. Budżetu i Księgowości Oświatowej oraz Pełnomocnik Burmistrza ds. Podatków i Opłat Lokalnych,

W czasie nieobecności lub czasowej niemożności pełnienia obowiązków, Skarbnika zastępuje Koordynator Zespołu ds. Budżetu i Księgowości Oświatowej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:6109