Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci w 2020 roku ustalonych w celu dotowania przedszkoli niepublicznych, dla których Miasto i Gmina Prabuty jest organem rejestrującym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 stycznia 2020

AKTUALIZACJA NR 4

Zgodnie z art. 11 i 12, w związku z art. 43, 44, 45 i 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.) ogłasza się, że od miesiąca października 2020 r.:

  1. Wysokość podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto  i Gminę Prabuty w roku 2020 wynosi 9.092,10 zł.
  2. Wysokość dotacji na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym ustalona w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.) wynosi 6.819,08 zł (75% podstawowej kwoty dotacji).
  3. Wysokość dotacji na 1 dziecko z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objęte odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach, (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wynosi 58.769,72 zł. (waga P63).
  4. Wysokość dotacji na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu wynosi 5.196,48 zł. (waga P65).
  5. Wysokość dotacji na 1 dziecko niewidome, słabowidzące z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim , objętego kształceniem specjalnym w przedszkolach (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) – wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wynosi 17.940,23 zł  (waga P68).
  6. Wysokość dotacji na dziecko 6-letnie niepełnosprawne w przedszkolu wynosi 4.639,72 zł (waga P51).
  7. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych po aktualizacji październikowej wynosi 279,33 w tym 5 dzieci z niepełnosprawnościami (P63 – 3 dziecI, P65 – 1 dziecko, P68 – 1 dziecko oraz P51- 5 dzieci).
  8. PKD ustalono na podstawie informacji z Miasta i Gminy Pelplin, która zgodnie z zapisami art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.) jest najbliższą gminą dla Miasta i Gminy Prabuty, spełniającą kryteria ustawowe.

Powyższe dane  ustalono w oparciu o zapisy  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.) oraz dane z metryczki subwencji oświatowej dla Miasta i Gminy Prabuty na rok 2020.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-01-16
Data publikacji:2020-01-16
Osoba sporządzająca dokument:Palmira Trzcińska-Kowalska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:7404