Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci ustalonych w celu dotowania przedszkoli niepublicznych, dla których miasto i gmina Prabuty jest organem rejestrującym w 2022 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 stycznia 2022

AKTUALIZACJA NR 3

Zgodnie z art. 11 i 12, w związku z art. 43, 44, 45 i 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.), w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1056), 2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1482), 3. Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1752), ogłasza się, że od 1 października 2022 r.:

1. Wysokość podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto i Gminę Prabuty, obowiązującej od 1 listopada 2022 r. wynosi 13.027,74 zł.

2. Wysokość dotacji przedszkolnej na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym, ustalona w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Prabutach wynosi 9.770,81 zł  (75% podstawowej kwoty dotacji). Miesięczna części dotacji na 1 ucznia od 1 listopada 2022 r. wynosi 814,23 zł.

3. Wysokość dotacji na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu wynosi 5.499,68 zł. (waga P69). Miesięczna część dotacji na 1 dziecko wynosi 458,31 zł.

4. Wysokość dotacji na dzieci z niepełnosprawnościami w przedszkolach niepublicznych, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, ustalona na podstawie metryczki części oświatowej subwencji ogólnej  dla Miasta i Gminy Prabuty na rok 2022 wynosi:

  1. Na 1 dziecko z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, w przedszkolu (na podstawie odpowiednio orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wynosi 62.510,38 zł. (waga P67). Miesięczna część dotacji na 1 dziecko wynosi 5.209,20 zł.
  2. Na 1 dziecko niewidome, słabo widzące z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w przedszkolu (na podstawie orzeczenia o potrzebie  kształcenia specjalnego) – wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wynosi 19.298,60 zł  (waga P71). Miesięczna część dotacji na 1 dziecko wynosi 1.608,22 zł.
  3. Na 1 dziecko niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w przedszkolu (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) – wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wynosi 23.881,64 zł (waga P72). Miesięczna część dotacji na 1 dziecko wynosi 1.990,14 zł.
  4. Wysokość dotacji na dziecko 6-letnie niepełnosprawne w przedszkolu wynosi 4.910,42 zł (waga P54). Miesięczna część dotacji na 1 dziecko wynosi 409,20 zł.

5. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych po aktualizacji na dzień 30 września 2022 r. wynosi 295,33  w tym: statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, według SIO na dzień 30 września 2021 r. oraz 2022 r. wynosi 1,67. Statystyczna liczba dzieci z niepełnosprawnościami według SIO na dzień 30 września 2021 r. oraz 2022 r. wynosi 5.

6. PKD ustalono na podstawie informacji z Miasta i Gminy Pelplin, która zgodnie z zapisami art. 10 ust. 2 ustawy z dnia  27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2028 z późn. zm.) jest najbliższą gminą dla Miasta i Gminy Prabuty, spełniającą kryteria ustawowe.

Powyższe dane  ustalono w oparciu o zapisy  ustawy z dnia 27 października 2017 r.  o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2028 z późn. zm.) oraz dane z metryczki części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Prabuty na rok 2022.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2022-01-04
Data publikacji:2022-01-04
Osoba sporządzająca dokument:Palmira Trzcińska-Kowalska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1160