Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 lutego 2022

Zgodnie z art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888, ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na okres od 01.07.2022 r. do 30.06.2025 r.

W związku z powyższym wyznacza się termin 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na:

  1. odwołanie przez właściciela nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
  2. złożenie przez właściciela nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

W oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 2 właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2022-02-24
Data publikacji:2022-02-24
Osoba sporządzająca dokument:Bartosz Kuter
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1150