Gminna Spółka Wodna w Prabutach zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie prac, polegających na konserwacji urządzeń melioracyjnych, objętych działalnością Gminnej Spółki Wodnej w Prabutach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 marca 2022

Gminna Spółka Wodna w Prabutach zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie prac, polegających na konserwacji urządzeń melioracyjnych, objętych działalnością Gminnej Spółki Wodnej w Prabutach.

1. Wymagania

  1. Udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac, polegających na konserwacji urządzeń melioracyjnych lub wykształcenie z zakresu melioracji;
  2. Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji na wykonywane na rzecz spółki wodnej prace na okres 1 roku, licząc od dnia odbioru prac.

2. Okres wykonywania prac:

Od 01.04.2022r. do 31.03.2023r.

3. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną na druku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia należy złożyć w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2022r. do godz. 1400. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Wykonywanie prac, polegających na konserwacji urządzeń melioracji wodnych, objętych działalnością Gminnej Spółki Wodnej w Prabutach”.

4. Termin otwarcia ofert oraz zasady oceny ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.04.2022r. o godz. 900 w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Prabuty. Zamawiający zlecać będzie oferentowi prace polegające na konserwacji urządzeń melioracji wodnych według bieżących potrzeb spółki, po szczegółowym rozpatrzeniu uwarunkowań, związanych z realizacją poszczególnych prac i według cen złożonych w ofercie.

5. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami.

W sprawach dotyczących ofert należy kontaktować się z: Panem Mirosławem Przybył, Przewodniczącym Gminnej Spółki Wodnej w Prabutach, tel: 602 752 621 lub Panem Stanisławem Andersem, członkiem zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Prabutach, tel: 606 883 626.

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Prabutach

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2022-03-22
Data publikacji:2022-03-22
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1141