XXXII/177/2009

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2016

Uchwała Nr XXXII/177/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie: sprostowania oczywistych omyłek w treści uchwały Nr XXXI/171/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa organowi gminnej jednostki organizacyjnej – Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli, w imieniu Miasta i Gminy Prabuty, w zakresie realizacji projektu „Aktywna integracja szansą na lepsze jutro” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój
i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2016-02-01
Data publikacji:2016-02-01
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:4681