Obrady LXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 marca 2023

Obrady LXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 29 marca 2023 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu nr LXIII z sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 lutego 2023 roku.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o działalności za okres między sesjami.
 5. Wnioski i zapytania.
 6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 rok.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady Miejskiej w Prabutach w 2022 roku.
 9. Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy poszczególnych komisji w 2022 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego trans-portu zbiorowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sąsiedztwie Jeziora Dzierzgoń, w obrębach ewidencyjnych Julianowo, Gonty oraz Górowychy, w gminie Prabuty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji kruszyw w obrębie ewidencyjnym Gonty, w gminie Prabuty.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Rodowo, gmina Prabuty.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego z dnia 1 marca 2023 r.
 15. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXVI/165/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na te-renie Miasta i Gminy Prabuty.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Prabutach na 2023 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2023 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Prabuty.
 20. Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej.

W dniu 27 marca 2023 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach odbędzie się Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na LXIV zwyczajną sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy organizacyjne komisji.

Transmisja obrad LXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej dostępna na stronie: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1970/rada-miejska-w-prabutach.htm

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2023-03-23
Data publikacji:2023-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Edyta Szudarska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:560