Obrady LXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 kwietnia 2023

Obrady LXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 26 kwietnia 2023 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu nr LXIV z sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 marca 2023 roku.
 4. Laureaci Nagrody Starosty Powiatu Kwidzyńskiego za osiągnięcia w dziedzinach Przedsiębiorczości oraz Rynku Pracy.
 5. Prezentacja oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w Prabutach.
 6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2022.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o działalności za okres między sesjami.
 8. Wnioski i zapytania.
 9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Przemysłowej” w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Grodziec, w gminie Prabuty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Prabuty na lata 2023 – 2025.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania dorocznych nagród Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2023 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Prabuty.
 18. Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej.

W dniu 26 kwietnia 2023 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach odbędzie się Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na LXV zwyczajną sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy organizacyjne komisji.

Transmisja obrad LXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej dostępna na stronie: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1970/rada-miejska-w-prabutach.htm

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2023-04-19
Data publikacji:2023-04-19
Osoba sporządzająca dokument:Edyta Szudarska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:472