Obrady LXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 czerwca 2023

Obrady LXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 28 czerwca 2023 roku o godz. 10:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu nr LXVI z sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 maja 2023 roku oraz protokołu nr LXVII z sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 2 czerwca 2023 roku.
 4. Podziękowanie za wieloletnią pracę, odchodzącym na emeryturę Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach.
 5. Prezentacja osób zaangażowanych w rozwój sportu na terenie gminy Prabuty.
 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o działalności za okres między sesjami.
 7. Wnioski i zapytania.
 8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 9. Przedstawienie „Raportu o stanie Miasta i Gminy Prabuty za rok 2022”.
 10. Debata nad „Raportem o stanie Miasta i Gminy Prabuty za rok 2022”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.
 12. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za 2022 rok.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
  wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za rok 2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
  Interdyscyplinarnego w Prabutach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Prabuty na lata 2023 – 2025.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przy ulicy Kolejowej w Prabutach.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2023 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Prabuty.
 21. Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej.

Transmisja obrad LXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej dostępna na stronie:
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1970/rada-miejska-w-prabutach.htm

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Giminy Prabuty
Data utworzenia:2023-06-20
Data publikacji:2023-06-20
Osoba sporządzająca dokument:Edyta Szudarska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:294