Obrady LXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 sierpnia 2023

Obrady LXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 30 sierpnia 2023 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu nr LXVIIII z sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 czerwca 2023 roku.
 4. Wręczenie aktu powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach.
 5. Podziękowanie za organizację Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarsko-Malarskiego „Pole Sztuk'' w Rodowie oraz całokształt działań na rzecz promocji kultury i sztuki na terenie gminy Prabuty Panu prof. Mariuszowi Białeckiemu.
 6. Podziękowanie za działalność Dziecięcej Drużyny Pożarniczej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Obrzynowie oraz ich opiekunom. Relacja z obozu letniego w Lachowicach, woj. małopolskie.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o działalności za okres między sesjami.
 8. Wnioski i zapytania.
 9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przewozu uczniów z niepełnosprawnościami z Miasta i Gminy Prabuty do szkół i placówek edukacyjnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVIII/446/2023 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przy ul. Kolejowej w Prabutach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Grodziec, Trumiejki, Pilichowo i Pólko, w gminie Prabuty.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Kwidzynie na kadencję 2024 - 2027.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydacie na ławnika.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2023 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Prabuty.
 18. Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej.

W dniu 28 sierpnia 2023 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach odbędzie się Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na LXIX zwyczajną sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy organizacyjne komisji.

Transmisja obrad LXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej dostępna na stronie: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1970/rada-miejska-w-prabutach.htm

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2023-08-24
Data publikacji:2023-08-24
Osoba sporządzająca dokument:Edyta Szudarska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:396