Obrady LXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 września 2023

Obrady LXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 27 września 2023 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu nr LXIX z sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 sierpnia 2023 roku.
 4. Działalność Prabuckiego Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt.
 5. Podziękowanie za działalność na rzecz środowiska lokalnego Ks. Proboszczowi Andrzejowi Mamajkowi z Parafii św. Stanisława Kostki w Rodowie.
 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o działalności za okres między sesjami.
 7. Wnioski i zapytania.
 8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prabuty na lata 2022-2030.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Prabuty obręb geodezyjny 0005.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Prabuty.
 15. Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej

W dniu 25 września 2023 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach odbędzie się Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na LXX zwyczajną sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy organizacyjne komisji.

Transmisja obrad LXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej dostępna na stronie: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1970/rada-miejska-w-prabutach.htm

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2023-09-21
Data publikacji:2023-09-21
Osoba sporządzająca dokument:Edyta Szudarska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:224