Wykaz nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 kwietnia 2024

Wykaz nieruchomości położonej na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonej do zbycia:

Położenie(obręb geodezyjny, ulica)

Opis nieruchomości

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób zagospodarowania oraz forma zbycia

Cena nieruchomości w PLN

Uwagi

0002 Prabuty, ul. Koszarowa 16

Działka nr 58/1 o pow. 925m2, zabudowana w sposób mieszkalny jednorodzinny, zagospodarowana, ogrodzona, dojazd i dostęp do infrastruktury miejskiej dobre, w tym podłączenia mediów technicznych, zapisana w KW nr GD1I/00033963/3.

 Obszar zabudowy wg Studium UiK ZP MiG Prabuty. Bezprzetargowa sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego według przepisów szczegółowych ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 

brutto: 44881

 

Użytkowanie wieczyste ustanowione przed rokiem 2004, zatem zwolnione z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2022, poz. 931).

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1899) wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 17 kwietnia 2024r. na okres trzech tygodni (szczegółowe informacje w pok. 11, IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, tel. 55/2624169). Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa po 6-ciu tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2024-04-17
Data publikacji:2024-04-17
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zieliński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:85