Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

XVI/75/2008

Uchwała Nr XVI/75/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 06 lutego 2008 roku o zmianie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a takŜe wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXIX/264/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 lutego 2006 roku, zmienionej uchwałą Nr XLI/285/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 maja 2006 roku oraz uchwałą Nr IV/17/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2007 roku.

2 lutego 2016
Czytaj więcej o: XVI/75/2008

XVI/76/2008

Uchwała Nr XVI/76/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 06 lutego 2008 roku w sprawie: likwidacji Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Prabutach.

2 lutego 2016
Czytaj więcej o: XVI/76/2008

XVI/77/2008

Uchwała Nr XVI/77/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 06 lutego 2008 roku w sprawie: likwidacji Publicznego Przedszkola Nr 4 im. Czesława Janczarskiego w Prabutach.

2 lutego 2016
Czytaj więcej o: XVI/77/2008

XVI/78/2008

Uchwała Nr XVI/78/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 06 lutego 2008 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.

2 lutego 2016
Czytaj więcej o: XVI/78/2008

XVI/79/2008

Uchwała Nr XVI/79/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 06 lutego 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie realizacji nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowych inwestycji przez przedsiębiorców na terenie miasta Prabuty

2 lutego 2016
Czytaj więcej o: XVI/79/2008

XVI/80/2008

Uchwała Nr XVI/80/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 06 lutego 2008r. w sprawie : dokonania zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach

2 lutego 2016
Czytaj więcej o: XVI/80/2008

XVI/81/2008

Uchwała Nr XVI/81/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 06 lutego 2008r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

2 lutego 2016
Czytaj więcej o: XVI/81/2008

XVI/82/2008

Uchwała Nr XVI/82/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 06 lutego 2008 r. w sprawie : ustalenia wysokości kosztu jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w roku 2008.

2 lutego 2016
Czytaj więcej o: XVI/82/2008

XVI/83/2008

Uchwała Nr XVI/83/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 06 lutego 2008 r. w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych w punktowym systemie wynagradzania dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach.

2 lutego 2016
Czytaj więcej o: XVI/83/2008

XVI/84/2008

Uchwała Nr XVI/84/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 06 lutego 2008 roku w sprawie: zasad zwrotu całości lub części wydatków na świadczenia pomocy społecznej w związku z pokryciem kosztów pogrzebu

2 lutego 2016
Czytaj więcej o: XVI/84/2008