Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Szarak" w Gdańsku w sezonie łowieckim 2023/2024 , w obwodach łowieckich, zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Prabuty

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023r. poz. 1082 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Szarak" w Gdańsku w sezonie łowieckim 2023/2024 , w obwodach łowieckich, zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

2 listopada 2023
Czytaj więcej o: Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Szarak" w Gdańsku w sezonie łowieckim 2023/2024 , w obwodach łowieckich, zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Prabuty

Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Dzik" w Suszu w sezonie łowieckim 2023/2024 , w obwodach łowieckich, zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Prabuty

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023r. poz. 1082 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Dzik" w Suszu w sezonie łowieckim 2023/2024 , w obwodach łowieckich, zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

2 listopada 2023
Czytaj więcej o: Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Dzik" w Suszu w sezonie łowieckim 2023/2024 , w obwodach łowieckich, zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Prabuty

GPG.6733.11.2023

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977, późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 20 października 2023 r., złożonego przez pełnomocnika – Panią Annę Warżała, ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia, reprezentującą firmę Emitel S.A., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie wieży antenowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 80 położonej w obrębie ewidencyjnym Rodowo, gmina Prabuty.

2 listopada 2023
Czytaj więcej o: GPG.6733.11.2023

GPG.6733.10.2023

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 10 października 2023 r., złożonego przez Pana Tomasza Gajewskiego, ul. 1 Maja 58/29, 82-300 Elbląg, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu ENERGA OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działkach nr 204/3, 205/3, 206/3 i na częściach działek nr 203/2, 174, 184, 207/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Julianowo, gmina Prabuty oraz na częściach działek nr 5, 6/2, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

2 listopada 2023
Czytaj więcej o: GPG.6733.10.2023

GPG.6733.8.2023

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 11września 2023 r., złożonego przez pełnomocnika – Pana Arkadiusza Dróżdż, ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław, reprezentującego Województwo Pomorskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, dnia 02.11.2023r. została wydana decyzja nr 13/2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 w km 19+997 w miejscowości Prabuty wraz z budową lub przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej na działce nr 48/2 oraz na częściach działek nr 46/4, 48/8, obręb 0002 Prabuty, na części działki nr 219/1, 219/2, obręb 0003 Prabuty oraz na częściach działek nr 1/1, 3, 4/1, obręb 0004 Prabuty, gmina Prabuty.

2 listopada 2023
Czytaj więcej o: GPG.6733.8.2023

/ODWOŁANY/ Nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach na wolne stanowisko pracy do spraw płac w Zespole do spraw Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty

KONKURS ODWOŁANY

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach na wolne stanowisko pracy do spraw płac  w Zespole do spraw Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty.

31 października 2023
Czytaj więcej o: /ODWOŁANY/ Nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach na wolne stanowisko pracy do spraw płac w Zespole do spraw Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty

163/2023

Zarządzenie Nr 163/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty na wolne stanowisko pracy do spraw płac w Zespole do spraw Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty.

31 października 2023
Czytaj więcej o: 163/2023

161/2023

Zarządzenie Nr 161/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2023 rok.

30 października 2023
Czytaj więcej o: 161/2023

Wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Prabuty przy użyciu mieszanek bitumicznych

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Prabuty przy użyciu mieszanek bitumicznych".

27 października 2023
Czytaj więcej o: Wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Prabuty przy użyciu mieszanek bitumicznych

160/2023

Zarządzenie Nr 160/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 26 października 2023 roku w sprawie dokonania zmiany Zarządzenia Nr 111/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Prabutach.

26 października 2023
Czytaj więcej o: 160/2023