Ogólne informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 lutego 2016

Firmy odbierające odpady na terenie naszej gminy

Firmy, które mogą odbierać odpady komunalne muszą posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej. Obecnie 7 firm posiada wpis, a 3 firmy aktualnie świadczą usługi w tym zakresie.Są to:

 • Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych "PUS" sp. z o.o., ul. Wiślana 2, 82- 500 Kwidzyn
 • PUPH "Caro" sp. z o.o., ul. Koszarowa 1, 82-550 Prabuty
 • P.P.H.U. "Gaminex" Mieczysław Bołd, ul. Sportowa 2, 82-500 Kwidzyn

Miejsce gospodarowania odpadów komunalnych z terenu naszej gminy

Odpady komunalne odebrane przez w/w podmioty są przewożone do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Gilwie Małej 8, 82-500 Kwidzyn, gdzie poddawane są odpowiednim sposobom zagospodarowania.

Co zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstwa domowego można oddawać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Koszarowej 1 w Prabutach, prowadzony przez firmę PUS z Kwidzyna, oraz w czasie zbiórki odpadów wielkogabarytowych organizowanej 2 razy w roku w terminach podanych w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także oddać w sklepie przy zakupie nowego sprzętu.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Obowiązująca od 1 lipca 2013 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązuje gminy do utworzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na ich terenie.

Na terenie gminy Prabuty PSZOK znajduje się przy ul. Koszarowej 1; otwarty jest dwa dni w tygodniu w piątki w godz. 12:00 – 18:00 oraz w sobotę w godz. 8:00 – 18:00. W okresie od 1 grudnia do 31 stycznia PSZOK czynny do godziny 16. 

Do PSZOK – u mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie, poza ustalonymi harmonogramami, samodzielnie oddać następujące odpady:

 • Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone;
 • Meble i inne odpady wielogabarytowe;
 • Odpady niebezpieczne, w tym chemikalia;
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • Zużyte baterie i akumulatory;
 • Przeterminowane leki;
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe;
 • Zużyte opony od samochodów osobowych oraz jednośladów;
 • Zebrane selektywnie odpady nie odebrane bezpośrednio z nieruchomości (np. tworzywa sztuczne, szkło, papier, itd.) np. w przypadku kiedy zapomnieliśmy wystawić w czasie zbiórki przez firmę.

W razie pytań dotyczących działalności PSZOK bardzo prosimy o kontakt pod numerem tel. 55 246 07 34.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-02-24
Data publikacji:2016-02-24
Osoba sporządzająca dokument:Agata Więckowska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:6463