Informacja dotycząca programu "Rodzina 500 plus"

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w siedzibie M-GOPS Prabuty, ul. Łąkowa 24, pokój nr 5, osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Więcej informacji na temat programu ,,Rodzina 500 plus” można uzyskać na stronie internetowej: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/

Wnioski można składać OD DNIA 1 KWIETNIA 2016 w siedzibie MGOPS w Prabutach, ul. Łąkowa 24, pokój nr 5.

Wszelkie informacje nt. Programu 500 + można będzie uzyskać pod nr tel. 55 261 71 23, email: 500plus@mgops.prabuty.pl

Wnioski można już pobierać w MGOPS w Prabutach, pokój nr 4.