Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Można tam oddawać (nieodpłatnie):

  • odpady zielone,
  • odpady wielkogabarytowe (np. meble),
  • zużyty sprzęt RTV i AGD (musi być kompletny),
  • popiół,
  • odpady remontowe,
  • przeterminowane leki,
  • opakowania po farbach i rozpuszczalnikach,
  • baterie,
  • świetlówki.