Obrady XXXVII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 czerwca 2021

Obrady XXXVII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 23 czerwca 2021 roku o godz. 17:00 w sali Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu, ul. Łąkowa 22.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XXXVI z Sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 maja 2021 roku.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o działalności za okres między sesjami.
 5. Wnioski i zapytania.
 6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli o pow. 900 m2, na działce nr 52 – obr. geod. Orkusz, położonej w miejscowości Orkusz, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym oraz określenia sezonu kąpielowego dla niego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli o pow. 900 m2, na działce nr 52 – obr. geod. Orkusz, położonej w miejscowości Orkusz, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym oraz określenia sezonu kąpielowego dla niego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Prabuty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/54/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu i Gminie Prabuty i jego jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.
 13. Analiza potencjalnych lokalizacji cmentarza komunalnego.
 14. Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej.

W dniu 23 czerwca 2021 roku o godz. 15:30 (środa) w sali Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu w Prabutach ul. Łąkowa 22, odbędzie się Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na XXXVII Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Prabutach.
 2. Sprawy organizacyjne komisji.

Transmisja obrad XXXVII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej dostępna na stronie: http://bip.prabuty.pl/p,108,transmisja-video-z-sesji

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Włodzimierz Jan Wiśniewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2021-06-15
Data publikacji:2021-06-15
Osoba sporządzająca dokument:Edyta Szudarska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1476