Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat – część II

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 stycznia 2023

Położenie

(obręb geodezyjny, ulica)

Nr działki

Powierzchnia

Księga wieczysta

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości według MPZP lub Studium

Sposób zagospodarowania

Forma wydzierżawienia

Wysokość opłat z tyt. dzierżawy w zł

Sposób płatności

Raniewo

Obręb geodezyjny 0022 Raniewo

gm. Prabuty

 

Dz. nr 97/36cz. 10,15,16,18
pow. łączna 3883m2

GD1I/00034763/8

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RIVa, PsIV

Dojazd dobry

Zabudowa zagrodowa, usługowa, mieszkaniowa  i rekreacyjna wg. Studium

Działka warzywna/ogródek przydomowy

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

ul. Rolnicza

obręb geodezyjny 0001

Prabuty-M

Dz. nr 90/3cz. 15/1 pow. 380m2

GD1I/00025127/2

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RV

Dojazd dobry

Zabudowa zagrodowa, usługowa, mieszkaniowa  i rekreacyjna wg. Studium

Działka warzywna/ogródek przydomowy

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

ul. Rolnicza

obręb geodezyjny 0001

Prabuty-M

Dz. nr 93cz. 22 pow. 835 m2,  cz. 24 pow. 800m2, cz. 20 o pow. 306m2

GD1I/00025127/2

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RV, ŁIV

Dojazd dobry

Zabudowa zagrodowa, usługowa, mieszkaniowa  i rekreacyjna wg. Studium

Działka warzywna/ogródek przydomowy

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

ul. Kopernika

obręb geodezyjny 0001

Prabuty-M

Dz. nr 196/1cz. o pow. 120 m2

GD1I/00047448/8

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

Zabudowa zagrodowa, usługowa, mieszkaniowa  i rekreacyjna wg. Studium

Działka warzywna/ogródek przydomowy

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

ul. Legionów

obręb geodezyjny 0001

Prabuty-M

Dz. nr 260/69 cz. o pow. 60m2

GD1I/00025127/2

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RIVb

Dojazd dobry

Zabudowa zagrodowa, usługowa, mieszkaniowa  i rekreacyjna wg. Studium

Działka warzywna/ogródek przydomowy

Bezprzetargowo

0,05 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

ul. Zamkowa

obręb geodezyjny 0001

Prabuty-M

Dz. nr 215/6 o pow. 110m2

GD1I/00021716/0

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

Zabudowa zagrodowa, usługowa, mieszkaniowa  i rekreacyjna wg. Studium

Działka warzywna/ogródek przydomowy

Bezprzetargowo

0,03 zł / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

ul. Kraszewskiego

obręb geodezyjny 0001

Prabuty-M

Dz. nr 147/2 cz. o pow. 120 m2

GD1I/00025127/2

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RVI

Dojazd dobry

Zabudowa zagrodowa, usługowa, mieszkaniowa  i rekreacyjna wg. Studium

Trawnik

Bezprzetargowo

0,03 zł / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

ul. Rolnicza

obręb geodezyjny 0001

Prabuty-M

Dz. nr 92/3 cz. 19 o pow. 351m2

Dz. nr 92/3 cz. 18 o pow. 416m2

GD1I/00045511/7

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RV

Dojazd dobry

Zabudowa zagrodowa, usługowa, mieszkaniowa  i rekreacyjna wg. Studium

Działka warzywna/ogródek przydomowy

Bezprzetargowo

0,03 zł / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

ul. Rolnicza

obręb geodezyjny 0001

Prabuty-M

Dz. nr 92/3 cz. 17 i dz. nr 93 cz. 23 o łącznej pow.1265m2

GD1I/00045511/7

GD1I/00025127/2

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RV

Dojazd dobry

Zabudowa zagrodowa, usługowa, mieszkaniowa  i rekreacyjna wg. Studium

Działka warzywna/ogródek przydomowy

Bezprzetargowo

0,03 zł / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

ul. Parkowa

obręb geodezyjny 0001

Prabuty-M

Dz. nr 145/2cz. o pow. 660 m2

GD1I/00025127/2

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RV, N

Dojazd dobry

Zabudowa zagrodowa, usługowa, mieszkaniowa  i rekreacyjna wg. Studium

Działka warzywna/ogródek przydomowy

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

ul. Parkowa

obręb geodezyjny 0001

Prabuty-M

Dz. nr 125/2cz. o pow. 6m2 

GD1I/00022203/8

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: Bz

Dojazd dobry

Zabudowa zagrodowa, usługowa, mieszkaniowa  i rekreacyjna wg. Studium

Prowadzenie działalności handlowej nieuciążliwej – lokalizacja punktu zniczy Bezprzetargowo

4,50 zł netto miesięcznie + Vat 23 % / 1m2 gruntu  płatny do końca każdego miesiąca proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

ul. Grunwaldzka

obręb geodezyjny 0003

Prabuty-M

Dz. nr 54/13 o pow. 70m2

GD1I/00025034/3

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd bardzo dobry

Zabudowa zagrodowa, usługowa, mieszkaniowa  i rekreacyjna wg. Studium

Krzewy ozdobne i kwiaty

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

ul. Grunwaldzka

obręb geodezyjny 0003

Prabuty-M

Dz. nr 54/12 o pow. 85m2

GD1I/00025034/3

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: Bz

Dojazd bardzo dobry

Zabudowa zagrodowa, usługowa, mieszkaniowa  i rekreacyjna wg. Studium

Polepszenie zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej

Bezprzetargowo

1,00 zł  netto + vat 23 %  / 1 m2 gruntu rocznie, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

ul. Chopina

obręb geodezyjny 0003

Prabuty-M

Dz. nr 315/2 o pow. 74m2

GD1I/00017614/4

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RVI

Dojazd bardzo dobry

Zabudowa zagrodowa, usługowa, mieszkaniowa  i rekreacyjna wg. Studium

Trawnik

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

ul. Kuracyjna

obręb geodezyjny 0005

Prabuty-M

Dz. nr 73/3cz. o pow. 75 m2

GD1I/00034212/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

Zabudowa zagrodowa, usługowa, mieszkaniowa  i rekreacyjna wg. Studium

Działka warzywna/ogródek przydomowy wraz z małą architekturą ogrodową w tym metolową szafę ogrodową na narzędzia o pow. 2,6m2

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

ul. Barczewskiego

obręb geodezyjny 0001

Prabuty-M

Dz. nr 235/8 cz. o pow. 8m2

GD1I/00047448/8

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

Zabudowa zagrodowa, usługowa, mieszkaniowa  i rekreacyjna wg. Studium

Wiata ogrodowa wraz z terenem przyległym

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

ul. Kwidzyńska

obręb geodezyjny 0001

Prabuty-M

Dz. nr 130 o pow. 1,6642 ha

GD1I/00025034/3

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: ŁIV

Dojazd dobry

Zabudowa zagrodowa, usługowa, mieszkaniowa  i rekreacyjna wg. Studium

Uprawy rolne

Bezprzetargowo

0,05 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

ul. Parkowa

obręb geodezyjny 0001

Prabuty-M

Dz. nr 140/17cz. o pow. 200m2 

GD1I/00045967/8

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

Zabudowa zagrodowa, usługowa, mieszkaniowa  i rekreacyjna wg. Studium

Działka warzywna/ogródek przydomowy

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

ul. Parkowa

obręb geodezyjny 0001

Prabuty-M

Dz. nr 137 o pow. 1397m2

GD1I/00025127/2

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RVI, N

Dojazd dobry

Zabudowa zagrodowa, usługowa, mieszkaniowa  i rekreacyjna wg. Studium

Działka warzywna/ogródek przydomowy

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.) wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www tut. Urzędu pod adresem bip.prabuty.pl w zakładce Obrót nieruchomościami – wykazy w dn. 18.01.2023r. na okres trzech tygodni do dn. 08.02.2023r. (szczegółowe informacje – pok. 11, IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, tel. 55/2624149).

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2023-01-18
Data publikacji:2023-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Agata Klimkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:58