Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do zbycia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 stycznia 2023

Położenie(obręb geodezyjny, ulica)

Opis nieruchomości

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób zagospodarowania oraz forma zbycia

Cena nieruchomości w PLN

Uwagi

0001 Prabuty,

ul. Malborska 13

Mieszkanie nr 3 o pow. 59,57m2 na I piętrze z udziałem 1/4 w nieruchomości zabudowanej nr działki 28 o pow. 1163m2 KW GD1I/00026617/1

Obszar zabudowy wg Studium UiKZP MiG Prabuty, poza rejestrem zabytków Starego Miasta. Lokal na rzecz najemcy, bezprzetargowo.

 

brutto:

143537

Podlega Uchwale Rady Miejskiej w Prabutach Nr VII/34/2015 z dnia 29.04.2015r. w/s udzielania bonifikat od ceny oraz zastosowania umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

0001 Prabuty,

ul. Mickiewicza 12

Mieszkanie nr 5 o pow. 32,74m2 na I piętrze (poddasze) z przynależnymi pomieszczeniami i udziałem 190/1000 w nieruchomości zabudowanej nr działki 236/1 o pow. 338m2 KW GD1I/00051962/8

 Teren zabudowy mieszkaniowej i usług wg MPZP ,,kwartału Długa - Reymonta”, w rejestrze zabytków Starego Miasta. Lokal na rzecz najemcy, bezprzetargowo.

 

brutto:

76973

Podlega Uchwale Rady Miejskiej w Prabutach Nr VII/34/2015 z dnia 29.04.2015r. w/s udzielania bonifikat od ceny oraz zastosowania umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

0002 Prabuty,

ul. Wojska Polskiego 11

Mieszkanie nr 4 o pow. 75,17m2 na I  piętrze z udziałem 9/100 w nieruchomości zabudowanej nr działki 52/13 o pow. 387m2 KW GD1I/00029555/9

 Obszar zabudowy wg Studium U iKZP MiG Prabuty, poza rejestrem zabytków Starego Miasta. Lokal na rzecz najemcy, bezprzetargowo.

brutto: 216164, w tym

nakłady konieczne 91980

Podlega Uchwale Rady Miejskiej w Prabutach Nr VII/34/2015 z dnia 29.04.2015r. w/s udzielania bonifikat od ceny oraz zastosowania umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

0005 Prabuty,
ul. Lawendowa

Działka nr  54/267 o pow. 1609m2

Działka nr 54/268 o pow. 1208m2

Dojazd i uzbrojenie techniczne dobre, sąsiedztwo zabudowy mieszkalnej.

KW GD1I/00034212/1

 

Teren zabudowy mieszkalnej wg miejscowego planu zagospodar. przestrzennego ,,Sanatoryjna” Przetarg

68778

54388

Wywoławcze

Do obok podanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 685). Termin zakończenia zabudowy: 4 lata od daty aktu notarialnego. Kary umowne: 1000zł. w I roku, podwyższane o 50% w kolejnych latach braku zabudowy do stanu surowego zamkniętego.

0001 Prabuty,
Pl. Wolności

Działka nr  162/50 o pow. 18m2

Działka nr 162/52 o pow. 18m2

Dojazd i uzbrojenie techniczne dobre, sąsiedztwo myjni samochodowej i peryferyjnej zabudowy mieszkalnej.

KW GD1I/00040461/6

 

Teren przeznaczony pod zespół garaży i usługi wg miejscowego planu zagospodarow. przestrzen- nego przy Placu Wolności. Przetarg

3092

3092

Wywoławcze

Do obok podanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 685). Termin zakończenia zabudowy: 2 lata od daty aktu notarialnego. Kary umowne: 500zł. w I roku, podwyższane o 50% w kolejnych latach braku zabudowy do stanu surowego zamkniętego.

0017 Obrzynowo nad jez. Dzierzgoń

Działka nr 7 o pow. 0,5849ha o nie- regularnym (wydłużonym) kształcie w sąsiedztwie gruntów rolnych przy brzegu jeziora i utrudnionym dojazdem oraz zielenią niską, brak uzbrojenia technicznego. KW GD1I/00040312/7

 Teren rekreacji wodnej UW wg  miejsc. planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Dzierzgoń. Przetarg ograniczony do właścicieli przyległych nieruchomości.

Wywoławcza:

128500

Do obok podanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 685).

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1899) wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 18 stycznia 2023r. na okres trzech tygodni (szczegółowe informacje w pok. 11, IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, tel. 55/2624169). Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa po 6-ciu tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2023-01-18
Data publikacji:2023-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zieliński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:165