Obrady LXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 stycznia 2023

Obrady LXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 25 stycznia 2023 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu nr LX z sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2023 roku.
 4. Omówienie kwestii bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Prabuty przez Komendanta Komisariatu Policji w Prabutach.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o działalności za okres między sesjami.
 6. Wnioski i zapytania.
 7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Obrzynowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/371/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przewozu uczniów z niepełnosprawnościami z Miasta i Gminy Prabuty do szkół i placówek edukacyjnych w roku szkolnym 2022/2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zaso-bem Miasta i Gminy Prabuty na lata 2023-2027 ".
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „ Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowe-go zasobu Miasta i Gminy Prabuty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2024 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Prabuty
 15. Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej.

W dniu 23 stycznia 2023 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na LXI zwyczajną sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy organizacyjne komisji.

Transmisja obrad LXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej dostępna na stronie: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1970/rada-miejska-w-prabutach.htm

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2023-01-20
Data publikacji:2023-01-20
Osoba sporządzająca dokument:Edyta Szudarska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:620