Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 maja 2023

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

 

Położenie

(obręb geodezyjny, ulica)

Nr działki

Powierzchnia

Księga wieczysta

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości według MPZP lub Studium

Sposób zagospodarowania

Forma wydzierżawienia

Wysokość opłat z tyt. dzierżawy w zł

Sposób płatności

ul. S. Żeromskiego geodezyjny 0001

Prabuty-M

Dz. nr 122/24cz. o łącznej pow. 722m2

GD1I/00022271/5

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RVI

Dojazd dobry

4M- zabudowa mieszkaniowa wg. MPZP kwartału zabudowy przy ulicy Parkowa/Żeromskiego w Prabutach

Działka warzywna/ogródek przydomowy z małą architekturą ogrodową

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

ul. I. Daszyńskiego

obręb geodezyjny 0001

Prabuty-M

Dz. nr 251/6cz. o pow. 131m2

GD1I/00023673/0

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

Zabudowa zagrodowa, usługowa, mieszkaniowa  i rekreacyjna, tereny predysponowane do zabudowy wg. Studium

Działka warzywna/ogródek przydomowy, krzewy ozdobne

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

ul. I. Daszyńskiego

obręb geodezyjny 0001

Prabuty-M

Dz. nr 251/6cz. o pow. 19m2

GD1I/00023673/0

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

Zabudowa zagrodowa, usługowa, mieszkaniowa  i rekreacyjna, tereny predysponowane do zabudowy wg. Studium

Grunt pod garaż murowany

Bezprzetargowo

12,00 zł  / 1 m2 + podatek Vat 23% gruntu rocznie, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

ul. Piaskowa

obręb geodezyjny 0004

Prabuty-M

Dz. nr 4/2 o pow. łącznej 979 m2 

GD1I/00058719/9

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RV, N

Dojazd dobry

Tereny predysponowane do zabudowy wg. Studium

Cele magazynowo-składowe

Bezprzetargowo

5,00 zł  / 1 m2 + podatek Vat 23% gruntu rocznie, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obrzynowo

obręb geodezyjny 0017

gm. Prabuty

Dz. nr 320cz. o łącznej pow. 0,3330 ha  

GD1I/00040312/7

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: PsIV

Dojazd dobry

ZO – tereny ochronne jeziora wg. MPZP otoczenia jeziora Dzierzgoń w gminie Prabuty

Uprawy rolne

Bezprzetargowo

0,05 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Julianowo

obręb geodezyjny 0010

gm. Prabuty

 

Dz. nr 185/6 cz. o pow. 16m2

GD1I/00047145

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: Bi

Dojazd dobry

6ML – teren zabudowy rekreacyjnej wg. MPZP otoczenia jez. Dzierzgoń w gminie Prabuty

Cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Bezprzetargowo

30,00 zł za 1 m2 gruntu + Vat 23% za grunt pod domkiem oraz 5,00 zł za 1 m2 gruntu + Vat 23% za grunt przylegający, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

ul. Grunwaldzka

Obręb geodezyjny 0003

gm. Prabuty

 

Dz. nr 54/18 cz. o pow. 6 m2

GD1I/00025034/3

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: Bz

Dojazd dobry

Zabudowa zagrodowa, usługowa, mieszkaniowa  i rekreacyjna wg. Studium

Grunt pod budynek gospodarczy

Bezprzetargowo

5,00 zł  / 1 m2 + podatek Vat 23% gruntu rocznie, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

ul. Rynek

Obręb geodezyjny 0001

gm. Prabuty

 

Dz. nr 204cz. cz. o pow. 24 m2

GD1I/00023673/0

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: dr

Dojazd dobry

1/2KDZ – teren ulicy zbiorczej wg. MPZP kwartału „Kopernika-Barczewskiego” w Prabutach Podest tarasowy z krzewami i ławkami 

Bezprzetargowo

5,00 zł  / 1 m2 + podatek Vat 23% gruntu rocznie, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.) wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www tut. Urzędu pod adresem www.bip.prabuty.pl w zakładce Obrót nieruchomościami – wykazy w dn. 17.05.2023r. na okres trzech tygodni do dn. 07.06.2023r. (szczegółowe informacje – pok. 11, IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, tel. 55/2624149).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2023-05-17
Data publikacji:2023-05-17
Osoba sporządzająca dokument:Agata Klimkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:71