Wykaz zbywanych nieruchomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 września 2023

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do zbycia.

Położenie(obręb geodezyjny, ulica)

Opis nieruchomości

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób zagospodarowania oraz forma zbycia

Cena nieruchomości w PLN

Uwagi

0003 Prabuty,

ul. Polna 1

Mieszkanie nr 2 o pow. 47,20m2 na parterze z udziałem 602/2671 w nieruchomości zabudowanej nr działki 66 o pow. 644m2 KW GD1I/00017667/0

 Teren zabudowy wg Studium UiKZP MiG Prabuty poza rejestrem zabytków Starego Miasta. Lokal na rzecz najemcy, bezprzetargowo.

brutto: 79609

Podlega Uchwale Rady Miejskiej w Prabutach Nr VII/34/2015 z dnia 29.04.2015r. w/s udzielania bonifikat od ceny oraz zastosowania umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

0002 Prabuty, ul. Wojska Polskiego 14

Mieszkanie nr 5 o pow. 53,60m2 na parterze z udziałem 1/25 w nieruchomości zabudowanej nr działki 52/6 o pow. 708m2 KW GD1I/00026624/3

 Teren zabudowy wg Studium UiKZP MiG Prabuty poza rejestrem zabytków Starego Miasta. Lokal na rzecz najemcy, bezprzetargowo.

brutto: 73711

Podlega Uchwale Rady Miejskiej w Prabutach Nr VII/34/2015 z dnia 29.04.2015r. w/s udzielania bonifikat od ceny oraz zastosowania umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

0001 Prabuty ul.Reja / Kraszewskiego

Działka nr 188/7 o pow. 53m2, dojazd i dostęp do infrastruktury miejskiej bardzo dobre, KW GD1I/00020937/8

 Zabudowa usługowo-handlowa wg warunków zabudowy i Studium UiK ZP w strefie zabytkowej Starego Miasta. Przetarg nieograniczony.

Wywoławcza netto: 6116

Do obok podanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 685). Termin zakończenia zabudowy: 2 lata od daty aktu notarialnego. Kary umowne: 1000zł w I roku, podwyższane o 50% w kolejnych latach braku zabudowy do stanu surowego zamkniętego.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 344) wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 13 września 2023r. na okres trzech tygodni (szczegółowe informacje w pok. 11, IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, tel. 55/2624169). Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa po 6-ciu tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2023-09-13
Data publikacji:2023-09-13
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zieliński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:99