Wykaz nierchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 września 2023

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

Położenie (obręb geodezyjny, ulica)

Nr działki

Powierzchnia

Księga wieczysta

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości według MPZP lub Studium

Sposób zagospodarowania

Forma wydzierżawienia

Wysokość opłat z tyt. dzierżawy w zł

Sposób płatności

ul. Malborska, obręb geodezyjny 0001, Prabuty

Dz. 27/4cz. cz. pow. 364 m2

GD1I/00025127/2

 

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RV

Dojazd dobry

6GM – działalność gospodarcza z mieszkaniami wg MPZP terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą i zabudowę mieszkaniową przy ul. Malborskiej w Prabutach

Działka warzywna, ogródek przydomowy

Bezprzetargowo

 

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny jednorazowo za cały okres umowy do 30 września 2024r. z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

ul. Legionów, obręb geodezyjny 0001, Prabuty

Dz. nr 260/71cz. o pow. 336 m2

GD1I/00025127/2

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RIVb

Dojazd dobry

Tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, usługowej i rekreacyjnej, strefa ochrony konserwatorskiej W wg. Studium

Działka warzywna, ogródek przydomowy

Bezprzetargowo

 

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny jednorazowo za cały okres umowy do 30 września 2024r. z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Raniewo, obręb geodezyjny 0022, gm. Prabuty

Dz. nr 97/36cz. o pow. razem 0,4406 ha

GD1I/00034763/8

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RIVa,  PsIV

Dojazd dobry

Zabytkowe założenia dworsko-parkowe wg. Studium

Działka warzywna, ogródek przydomowy

Bezprzetargowo

 

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny jednorazowo za cały okres umowy do 30 września 2024r. z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

ul. Kwidzyńska, obręb geodezyjny 0001, Prabuty

Dz. nr 283/5cz. pow. 3442 m2 GD1I/00025127/2

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RV

Dojazd dobry

Tereny predysponowane do zabudowy wg. Studium

Działka warzywna, ogródek przydomowy

Bezprzetargowo

 

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny jednorazowo za cały okres umowy do 30 września 2024r. z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

ul. Warszawska, obręb geodezyjny 0001, Prabuty

Dz. 272/6cz. pow. 75 m2

GD1I/00047448/8

 

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: Bi

Dojazd dobry

Tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, usługowej i rekreacyjnej, strefa ochrony konserwatorskiej W wg. Studium

Działka warzywna, ogródek przydomowy

Bezprzetargowo

 

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny jednorazowo za cały okres umowy do 30 września 2024r. z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

ul. Okrężna, obręb geodezyjny 0001, Prabuty

Dz. 153/12cz. o pow. razem  1002 m2,

GD1I/00025127/2

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RV, ŁIV

Dojazd dobry

Tereny predysponowane do zabudowy wg. Studium

Działka warzywna/ogródek przydomowy

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny jednorazowo za cały okres umowy do 30 września 2024r. z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

ul. Grunwaldzka, obręb geodezyjny 0001, Prabuty

Dz. 326/3 o pow. 530 m2,

GD1I/00013427/8

Grunt zagospodarowany zabudowany budynkiem użytkowym o pow. Użytkowej 172,30 m2

Klasa użytków: Bi

Dojazd dobry

Tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, usługowej i rekreacyjnej, strefa ochrony konserwatorskiej W  wg. Studium

Prowadzenie działalności w zakresie oświatowej i edukacyjnej 

Bezprzetargowo

300,00 zł brutto w tym Vat 23 % za dzierżawę przedmiotowej nieruchomości  miesięcznie , płatny do końca każdego miesiąca  proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obrzynowo, obręb geodezyjny 0017, gm. Prabuty

Dz. nr 44/5cz. o pow. razem  310 m2

GD1I/00037023/0

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: Bp

Dojazd dobry

Tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, usługowej i rekreacyjnej, strefa ochrony konserwatorskiej W  wg. Studium

Działka warzywna, ogródek przydomowy

Bezprzetargowo

 

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny jednorazowo za cały okres umowy do 30 września 2024r. z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Gonty, obręb geodezyjny 0004, gm. Prabuty

Dz. nr 61/4cz. o pow. 157 m2

GD1I/00030157/9

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: Bi

Dojazd dobry

6MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Działka warzywna, ogródek przydomowy

Bezprzetargowo

 

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny jednorazowo za cały okres umowy do 30 września 2024r. z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Pólko, obręb geodezyjny 0021, gm. Prabuty

Dz. nr 33 cz. o pow. 332m2

GD1I/00045040/4

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: Bi

Dojazd dobry

Uprawy rolne wg. Studium

Działka warzywna, ogródek przydomowy

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny jednorazowo za cały okres umowy do 30 września 2024r. z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Laskowice, obręb geodezyjny 0015, gm. Prabuty

Dz. nr 242/2cz. o pow. razem 757 m2

GD1I/00039275/5

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: PsV

Dojazd dobry

Tereny predysponowane do zabudowy, tereny rolne wg. Studium

Działka warzywna, ogródek przydomowy

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny jednorazowo za cały okres umowy do 30 września 2024r. z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Kowale, obręb geodezyjny 0014, gm. Prabuty

Dz. nr 46 o pow. 0,33 ha

GD1I/00024199/0

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków:  PsIV

Dojazd dobry

Zabytkowe założenia dworsko-parkowe wg. Studium

Uprawy rolne

Bezprzetargowo

0,05 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Rodowo, obręb geodezyjny 0023, gm. Prabuty

Dz. nr 93/1 o pow. 465 m2

GD1I/00026378/3

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RIVa

Dojazd dobry

Tereny predysponowane pod zabudowę, strefa ochrony konserwatorskiej W

Tereny zielone – trawnik, krzewy ozdobne

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny jednorazowo za cały okres umowy do 30 września 2024r. z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Raniewo, obręb geodezyjny 00022, gm. Prabuty

Dz. nr 25/2cz. o pow. 400 m2

GD1I/00049094/5

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: PsV

Dojazd dobry

Zabytkowe założenia dworsko parkowe, uprawy rolne, korytarz ekologiczny dużych ssaków wg. Studium

Łąka z pasieką pszczelą Bezprzetargowo

0,05 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.) wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www tut. Urzędu pod adresem www.bip.prabuty.pl w zakładce Obrót nieruchomościami – wykazy w dn. 13.09.2023r. na okres trzech tygodni do dn. 04.10.2023r. (szczegółowe informacje – pok. 11, IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, tel. 55/2624149).

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2023-09-13
Data publikacji:2023-09-13
Osoba sporządzająca dokument:Agata Klimkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:70