Wykaz nieruchomości zbywanych bezprzetargowo za wyjątkiem przetargów ograniczonych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 listopada 2023

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do zbycia

Położenie(obręb geodezyjny, ulica)

Opis nieruchomości

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób zagospodarowania oraz forma zbycia

Cena nieruchomości w PLN

Uwagi

0004 Gonty,
ulica
Przy Rybakówce

Działka nr 174/53 o pow. 0,1130ha

działka nr 174/54 o pow. 0,2303ha,

działka nr 174/55 o pow. 0,2351ha,

działka nr 174/56 o pow. 0,2348ha,

działka nr 174/57 o pow. 0,3591ha,

nie są samodzielnymi nieruchomościami, porośnięte zielenią wysoką, nieuzbrojone, bez dojazdu. KW GD1I/0039632/6.

Polepszenie zagospodarowań działek nr 174/37, 174/38, 174/39, 174/40, 174/41 wg MPZP terenu zieleni naturalnej nad jez. Dzierzgoń w obrębach ewid. Julianowo, Gonty, Górowychy, opisanego symbolem 17ZN. Bezprzetargowo z wyjątkiem przetargu ograniczonego do właśc. nieruchomości przyległych.

Wywoławcza: 20298

27857

28350

29030

Wywoławcza: 58957

 

Ceny zwolnione z podatku VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. 2022r. poz. 931).

0003 Gilwa

Działka nr 60/8 o pow. 0,1681ha bez dojazdu o nieregularnym kształcie z niską bonitacją gleby. KW GD1I/00060036/4

 Strefa zabudowy zagrodowej obok  gruntów rolnych wg Studium UiKZP MiG Prabuty. Przetarg ograniczony do właśc.przyległych nieruchomości.

 

brutto:

6547

Cena zwolniona z podatku VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. 2022r. poz. 931).

0001 Prabuty, ul. Kopernika 1

Mieszkanie nr 20 o pow. 35,42m2 na IV piętrze z udziałem 1/20 w nieruchomości zabudowanej nr działki 199/2 o pow. 215m2 KW GD1I/00021700/5

 Teren zabudowy wg Studium UiKZP MiG Prabuty w rejestrze zabytków Starego Miasta. Lokal na rzecz najemcy, bezprzetargowo.

 

brutto:

106778

Podlega Uchwale Rady Miejskiej w Prabutach Nr VII/34/2015 z dnia 29.04.2015r. w/s udzielania bonifikat od ceny oraz zastosowania umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

0002 Prabuty,

ul. Wojska Polskiego

Działka nr 40/7 o pow. 23m2

Działka nr 40/8 o pow. 23m2

Działka nr 40/9 o pow. 23m2

Działka nr 40/10 o pow. 23m2

Dojazd utwardzony i uzbrojenie techniczne dobre, sąsiedztwo zabudowy mieszkalnej. KW GD1I/00040822/5

Teren przeznaczony pod zespół garaży wg decyzji o warunkach zabudowy GPG.6730.70.2019 nr 51/2019 z dnia 12.07.2019r. Konieczne odstępstwo ministerialne dla budowy w granicach działek.

3923

3923

3923

3923

Wywoławcze netto

Do obok podanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 685). Termin zakończenia zabudowy: 2 lata od daty aktu notarialnego. Kary umowne: 500zł w I roku, podwyższane o 50% w kolejnych latach braku zabudowy do stanu surowego zamkniętego.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 344) wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 15 listopada 2023r. na okres trzech tygodni (szczegółowe informacje w pok. 11, IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, tel. 55/2624169). Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa po 6-ciu tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2023-11-15
Data publikacji:2023-11-15
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zieliński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:68