Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach o debacie nad „Raportem o stanie Miasta i Gminy Prabuty za rok 2023”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 czerwca 2024

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty przedstawił Radzie Miejskiej w Prabutach „Raport o stanie Miasta i Gminy Prabuty za rok 2023”, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w 2023 roku.

Wobec powyższego uprzejmie informuję, że w dniu 24 czerwca 2024 roku, o godz. 14:30 podczas IV sesji Rady Miejskiej w Prabutach odbędzie się debata nad „Raportem o stanie Miasta i Gminy Prabuty za rok 2023”, w której mogą zabierać głos mieszkańcy.

Osoby zainteresowane udziałem w debacie, najpóźniej w dniu poprzedzającym termin sesji (tj. 23 czerwca 2023 r.) winny złożyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Prabutach pisemne zgłoszenie do udziału w debacie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. W zgłoszeniu należy podać numer telefonu oraz, w miarę możliwości, adres poczty elektronicznej w celu ustalenia trybu i sposobu udziału w debacie. Zgłoszenia w podanym wyżej terminie należy przesłać do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2 lub pozostawić w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, w kopercie z dopiskiem „Debata nad raportem o stanie Miasta i Gminy Prabuty w roku 2023”.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Marcin Domagalski

Do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2024-06-05
Data publikacji:2024-06-05
Osoba sporządzająca dokument:Edyta Szudarska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:95