Inwestycje celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6733.1.2024

2024-02-29

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977, późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 8 stycznia 2024 r. (data wpływu do urzędu: 10 stycznia 2024 r.), złożonego przez Panią Izabelę Pabis, ul. Freta 26/27, 82-300 Elbląg, działającą na podstawie pełnomocnictwa w imieniu ENERGA OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, dnia 29.02.2024r. została  wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 2/2024 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na częściach działek nr 54/64 i 54/48, położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.1.2024

GPG.6733.3.2024

2024-02-19

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977, późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 26 stycznia 2024 r. Pana Macieja Glaza, ul. Kochanowskiego 22, 82-500 Kwidzyn, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu ENERGA OPERATOR SA, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie linii napowietrzno- kablowej oraz złącz kablowo- pomiarowych 0,4 kV na częściach działek 7/2, 7/1, 190, 10, 200/1, 200/3, 35/2, 38/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Sypanica, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.3.2024

GPG.6733.2.2024

2024-02-19

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977, późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 18 stycznia 2024 r., złożonego przez pełnomocnika – Panią Ewelinę Burnowską, ul. Kubusia Puchatka 59A, 80-297 Banino, reprezentującą Miasto i Gminę Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu terenu w błękitno-zieloną infrastrukturę przy Szkole Podstawowej nr 2 w Prabutach, na działkach nr 324/4, 326/4 oraz na częściach działek nr 325/2, 323/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.2.2024

GPG.6733.12.2023

2024-01-30

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977, późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 22 listopada 2023 r. (data wpływu: 27.11.2023 r.), złożonego przez Pana Ryszarda Dagil, ul. Tęczowa 15, 80-174 Otomin, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, została wydana decyzja nr 1/2024 z dnia 30.01.2024r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia oraz zespołu gazowego na działce nr 50/6 obr. 0002 M. Prabuty i częściach działek nr 31/2, 32, 88/16, 24/63, 49 obr. 0002 M. Prabuty i nr 180 obr. 0003 M. Prabuty w gminie Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.12.2023

GPG.6733.1.2024

2024-01-30

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977, późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 8 stycznia 2024 r. (data wpływu do urzędu: 10 stycznia 2024 r.), złożonego przez Panią Izabelę Pabis, ul. Freta 26/27, 82-300 Elbląg, działającą na podstawie pełnomocnictwa w imieniu ENERGA OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na częściach działek nr 54/64 i 54/48, położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.1.2024

GPG.6733.12.2023

2024-01-04

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977, późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 22 listopada 2023 r. (data wpływu: 27.11.2023 r.), złożonego przez Pana Ryszarda Dagil, ul. Tęczowa 15, 80-174 Otomin, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia oraz zespołu gazowego na działce nr 50/6 obr. 0002 M. Prabuty i częściach działek nr 31/2, 32, 88/16, 24/63, 49 obr. 0002 M. Prabuty i nr 180 obr. 0003 M. Prabuty w gminie Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.12.2023

GPG.6733.11.2023

2023-12-22

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977, późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 20 października 2023 r., złożonego przez pełnomocnika – Panią Annę Warżała, ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia, reprezentującą firmę Emitel S.A., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, została wydana decyzja nr 15/2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie wieży antenowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 80 położonej w obrębie ewidencyjnym Rodowo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.11.2023

GPG.6733.10.2023

2023-12-14

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 10 października 2023 r., złożonego przez Pana Tomasza Gajewskiego, ul. 1 Maja 58/29, 82-300 Elbląg, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu ENERGA OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, dnia 13.12.2023r. została wydana decyzja nr 14/2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działkach nr 204/3, 205/3, 206/3 i na częściach działek nr 203/2, 174, 184, 207/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Julianowo, gmina Prabuty oraz na częściach działek nr 5, 6/2, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.10.2023

GPG.6733.11.2023

2023-11-02

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977, późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 20 października 2023 r., złożonego przez pełnomocnika – Panią Annę Warżała, ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia, reprezentującą firmę Emitel S.A., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie wieży antenowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 80 położonej w obrębie ewidencyjnym Rodowo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.11.2023

GPG.6733.10.2023

2023-11-02

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 10 października 2023 r., złożonego przez Pana Tomasza Gajewskiego, ul. 1 Maja 58/29, 82-300 Elbląg, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu ENERGA OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działkach nr 204/3, 205/3, 206/3 i na częściach działek nr 203/2, 174, 184, 207/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Julianowo, gmina Prabuty oraz na częściach działek nr 5, 6/2, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.10.2023

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:39376