Inwestycje celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6733.5.2024

2024-06-13

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977, późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14 marca 2024 r., uzupełnionego w dniu 5 kwietnia 2024 r., złożonego przez Pana Ireneusza Klaka, ul. Wspólna 5, 82-500 Rakowiec, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty, dnia 12.06.2024r. została wydana decyzja nr 8/2024 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 wraz z przyłączem, na częściach działek nr 10/75, 10/77, 10/78, 10/79, 10/80, 10/81, 10/82, 10/83, 10/84, 12, 13/1, 13/46, 13/47, położonych w obrębie ewidencyjnym Stankowo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.5.2024

GPG.6733.8.2024

2024-05-28

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977, późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2024 poz. 572, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 10 maja 2024 r. (data wpływu do urzędu: 20 maja 2024 r.) Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Pałatyki, na działkach nr 8/14, 8/21 oraz na częściach działek nr 8/19, 8/22, położonych w obrębie ewidencyjnym Grażymowo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.8.2024

GPG.6733.6.2024

2024-05-27

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977, późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2024 poz. 572, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 21 marca 2024 r., złożony przez Pana Wojciecha Dołęgowskiego, reprezentującego Miasto i Gminę Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty,  dnia 22.05.2024r. została wydana decyzja nr 7/2024 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wydzieleniu gruntów pod drogę publiczną na częściach działek nr 176, 175/4 i 175/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Julianowo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.6.2024

GPG.6733.6.2024

2024-05-23

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977, późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2024 poz. 572, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 21 marca 2024 r., złożony przez Pana Wojciecha Dołęgowskiego, reprezentującego Miasto i Gminę Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty,  dnia 22.05.2024r. została wydana decyzja nr 7/2024 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączem, na części działki nr 288/5, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.6.2024

GPG.6733.7.2024

2024-05-20

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977, późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2024 poz. 572, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 25 marca 2024 r., złożonego przez Pana Dariusza Chmurę, reprezentującego firmę ELVEN Sp. z o.o., ul. Ks. Andrzeja Klimuszki 23, 82-300 Elbląg, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu ENERGA OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, dnia 20.05.2024r. została wydana decyzja nr 6/2024 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączem, na części działki nr 288/5, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.7.2024

GPG.6733.6.2024

2024-04-11

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977, późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 21 marca 2024 r., złożonego przez Pana Wojciecha Dołęgowskiego, reprezentującego Miasto i Gminę Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, działającego na podstawie pełnomocnictwa , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wydzieleniu gruntów pod drogę publiczną na częściach działek nr 176, 175/4 i 175/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Julianowo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.6.2024

GPG.6733.5.2024

2024-04-11

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977, późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14 marca 2024 r., uzupełnionego w dniu 5 kwietnia 2024 r., złożonego przez Pana Ireneusza Klaka, ul. Wspólna 5, 82-500 Rakowiec, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 wraz z przyłączem, na częściach działek nr 10/75, 10/77, 10/78, 10/79, 10/80, 10/81, 10/82, 10/83, 10/84, 12, 13/1, 13/46, 13/47, położonych w obrębie ewidencyjnym Stankowo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.5.2024

GPG.6733.4.2024

2024-04-25

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977, późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 12 marca 2024 r. (data wpływu do urzędu: 13 marca 2024 r.), złożonego przez pełnomocnika – Panią Marię Żurek Abramską, ul. Smoluchowskiego 10/10, 80-214 Gdańsk, reprezentującą Miasto i Gminę Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, dnia 25.04.2024r. została wydana decyzja nr 5/2024 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie drogi wraz oświetleniem drogowym, kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową oraz siecią wodociągową na działce nr 252/31 oraz na części działki nr 185/20, położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.4.2024

GPG.6733.4.2024

2024-03-26

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977, późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 12 marca 2024 r. (data wpływu do urzędu: 13 marca 2024 r.), złożonego przez pełnomocnika – Panią Marię Żurek Abramską, ul. Smoluchowskiego 10/10, 80-214 Gdańsk, reprezentującą Miasto i Gminę Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie drogi wraz oświetleniem drogowym, kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową oraz siecią wodociągową na działce nr 252/31 oraz na części działki nr 185/20, położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.4.2024

GPG.6733.7.2024

2024-04-10

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977, późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 25 marca 2024 r., złożonego przez Pana Dariusza Chmurę, reprezentującego firmę ELVEN Sp. z o.o., ul. Ks. Andrzeja Klimuszki 23, 82-300 Elbląg, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu ENERGA OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączem, na części działki nr 288/5, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.7.2024

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:40216