Inwestycje celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6733.18.2022

2023-01-04

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14 grudnia 2022 r., złożonego przez Miasto i Gminę Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 6, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 325/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.18.2022

GPG.6733.19.2022

2022-12-28

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14 grudnia 2022 r., złożonego przez Miasto i Gminę Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Westerplatte 11a, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 251, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Prabuty, gmina Prabuty

Czytaj więcej o: GPG.6733.19.2022

GPG.6733.17.2012

2022-12-29

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000) zawiadamia się, że dnia 28.12.2022r. zostało wydane postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji nr 15/2022 z dnia 22.12.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie Pawilonu nr III Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. oraz budowie parkingu i drogi pożarowej na częściach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 67/10 i 67/18, położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Prabuty, gmina Prabuty (sygn. sprawy GPG.6733.17.2022).

Czytaj więcej o: GPG.6733.17.2012

GPG.6733.22.2022

2022-12-28

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 19 grudnia 2022 r., złożonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa PEWIK sp. z o.o. w Prabutach ul. Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 23, położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.22.2022

GPG.6733.20.2022

2022-12-22

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14 grudnia 2022 r., złożonego przez Miasto i Gminę Prabuty,
ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Westerplatte 11, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 251, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.20.2022

GPG.6733.17.2022

2022-12-22

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 4 listopada 2022 r., uzupełnionego w dniu 16.11.2022 r., złożonego przez Pana Tadeusza Wojkszun – prokurenta Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o., ul. Kuracyjna 30, 82-550 Prabuty, dnia 22.12.2022r., została wydana decyzja nr 15/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie Pawilonu nr III Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. oraz budowie parkingu i drogi pożarowej na częściach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 67/10 i 67/18, położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.17.2022

GPG.6733.16.2022

2022-12-22

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 8 listopada 2022 r., uzupełnionego w dniu 29.11.2022r., złożonego przez pełnomocnika – Pana Tomasza Gajewskiego, ul. 1 Maja 58/29, 82-300 Elbląg, reprezentującego Energa-Operator S.A., Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej-kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej oraz sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na częściach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 179, 178/1, 194, 181, 195, 198/1 202, 184, położonych w obrębie ewidencyjnym Jakubowo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.16.2022

GPG.6733.15.2022

2022-12-08

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek dnia 19 października 2022 r., Pana Wojciecha Panek, Adamowo 86, 14-240 Adamowo, - pełnomocnika spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa PEWIK Sp. z o.o. w Prabutach ul. Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty, została wydana decyzja nr 14/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w granicach działek nr 79/2, 78/1, 80/2, 83/3, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.15.2022

GPG.6733.17.2022

2022-11-23

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000)zawiadamia się, że na wniosek dnia 4 listopada 2022 r., uzupełnionego w dniu 16.11.2022 r., złożonego przez Pana Tadeusza Wojkszuta – prokurenta Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o., ul. Kuracyjna 30, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie Pawilonu nr III Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.oraz budowie parkingu i drogi pożarowej na częściach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 67/10 i 67/18, położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.17.2022

GPG.6733.14.2022

2022-11-14

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14 października 2022 r., złożonego przez Miasto i Gminę Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, rozdziale kanalizacji sanitarnej od deszczowej wraz z przebudową drogi gminnej oraz budową nowego odcinka drogi na częściach działek nr 54/13, 54/48, 54/114, 54/125, 54/131, 54/132, 54/139, 54/141, 54/142, 54/145, 54/146, 54/177, 54/183, 54/184, 54/201, 54/207, 54/286, 55/7, 65/15, 67/5, 67/15, 67/18, 68/1, 73/3, 500, położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Prabuty, gmina Prabuty oraz na części działki nr 8/45, położonej w obrębie ewidencyjnym Stary Kamień, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.14.2022

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:36009