Inwestycje celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6733.3.2023

2023-05-10

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 23 marca 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 19 kwietnia 2023 r.), złożonego przez Pana Krystiana Król, zam. ul. Kisielicka 45a, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 253/8, 253/9, 255/4, 255/5 oraz na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 253/4, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.3.2023

GPG.6733.1.2023

2023-03-30

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 12 stycznia 2023 r. (data wpływu do urzędu: 13 stycznia 2023 r.) uzupełnionego dnia 26 stycznia 2023r., złożonego przez pełnomocnika – Pana Karola Goldmana, ul. Okrężna 76a, 41-811 Zabrze, reprezentującego Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, dnia 30.03.2023r., została wydana decyzja nr 7/2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działce nr 283/1 – obręb ewidencyjny 0001 Prabuty oraz na częściach działek nr 20/2, 19/6, 19/5, 2, położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.1.2023

GPG.6733. 2.2023

2023-03-14

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 2 lutego 2023 r., złożonego przez Pana Tadeusza Wojszkun – prokurenta Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o., ul. Kuracyjna 30, 82-550 Prabuty, dnia 13.03.2023r., została wydana decyzja nr 6/2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie Pawilonu nr II Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. w zakresie dobudowy windy zewnętrznej oraz budowie parkingu, drogi dojazdowej i podjazdu dla karetek, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 67/18, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733. 2.2023

GPG.6733.18.2022

2023-02-22

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14 grudnia 2022 r., zmienionego dnia 20 stycznia 2023r., złożonego przez Miasto i Gminę Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, dnia 22.02.2023r., została wydana decyzja nr 5/2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 6, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 325/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.18.2022

GPG.6733.20.2022

2023-02-20

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14 grudnia 2022 r., złożonego przez Miasto i Gminę Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, dnia 17.02.2023r., została wydana decyzja nr 4/2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Westerplatte 11, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 251, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.20.2022

GPG.6733.2.2023

2023-02-15

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 2 lutego 2023 r., złożonego przez Pana Tadeusza Wojszkun – prokurenta Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o., ul. Kuracyjna 30, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie Pawilonu nr II Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. w zakresie dobudowy windy zewnętrznej oraz budowie parkingu, drogi dojazdowej i podjazdu dla karetek, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 67/18, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.2.2023

GPG.6733.1.2023

2023-02-15

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 12 stycznia 2023 r. (data wpływu do urzędu: 13 stycznia 2023 r.), złożonego przez pełnomocnika – Pana Karola Goldmana, ul. Okrężna 76a, 41-811 Zabrze, reprezentującego Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działce nr 283/1 – obręb ewidencyjny 0001 Prabuty oraz na częściach działek nr 20/2, 19/6, 19/5, 2, położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.1.2023

GPG.6733.19.2022

2023-02-03

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14 grudnia 2022 r., złożonego przez Miasto i Gminę Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, dnia 03.02.2023r., została wydana decyzja nr 3/2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Westerplatte 11a, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 251, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.19.2022

GPG.6733. 14.2022

2023-02-02

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14 października 2022 r., złożonego przez Miasto i Gminę Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, dnia 02.02.2023r. została wydana decyzja nr 2/2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, rozdziale kanalizacji sanitarnej od deszczowej wraz z przebudową drogi gminnej oraz budową nowego odcinka drogi na częściach działek nr 54/13, 54/48, 54/114, 54/125, 54/131, 54/132, 54/139, 54/145, 54/146, 54/177, 54/183, 54/184, 54/201, 54/207, 54/286, 55/7, 65/15, 67/5, 67/15, 67/18, 68/1, 73/3, 505/2, położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Prabuty, gmina Prabuty oraz na części działki nr 8/45, położonej w obrębie ewidencyjnym Stary Kamień, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733. 14.2022

GPG.6733. 16.2022

2023-01-27

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 8 listopada 2022 r., uzupełnionego w dniu 29.11.2022r., złożonego przez pełnomocnika – Pana Tomasza Gajewskiego, ul. 1 Maja 58/29, 82-300 Elbląg, reprezentującego Energa-Operator S.A., Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, dnia 26.01.2023r., została wydana decyzja nr 1/2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej-kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej oraz sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na częściach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 179, 178/1, 194, 181, 195, 198/1 202, 184, położonych w obrębie ewidencyjnym Jakubowo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733. 16.2022

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:37175