GPG.6733. 2.2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 marca 2023

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 2 lutego 2023 r., złożonego przez Pana Tadeusza Wojszkun – prokurenta Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o., ul. Kuracyjna 30, 82-550 Prabuty, dnia 13.03.2023r., została wydana decyzja nr 6/2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie Pawilonu nr II Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. w zakresie dobudowy windy zewnętrznej oraz budowie parkingu, drogi dojazdowej i podjazdu dla karetek, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 67/18, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Prabuty, gmina Prabuty.

Zgodnie z art. 127 § 2 oraz z art. 129 § 1 i § 2 KPA od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem  Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w terminie 14 dni. Termin czternastu dni na odwołanie zaczyna swój bieg z upływem czternastego dnia terminu, liczonego od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 KPA).

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o p. i z. p.).

W załączeniu klauzula RODO.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY
MAREK SZULC

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2023-03-14
Data publikacji:2023-03-14
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Król
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:41