Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do zbycia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 maja 2023

Położenie(obręb geodezyjny, ulica)

Opis nieruchomości

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób zagospodarowania

oraz forma zbycia

Cena nieruchomości

w PLN

Uwagi

0001 Prabuty, ul. Rolnicza 12

Mieszkanie nr 1 o pow. 31,77m2 na parterze z udziałem 3596/18739 w nieruchomości zabudowanej nr działki 96/2 o pow. 500m2 KW GD1I/00024287/4

 Obszar zabudowy wg Studium UiKZP MiG Prabuty, poza rejestrem zabytków Starego Miasta. Lokal na rzecz najemcy, bezprzetargowo.

brutto: 73083

Podlega Uchwale Rady Miejskiej w Prabutach Nr VII/34/2015 z dnia 29.04.2015r. w/s udzielania bonifikat od ceny oraz zastosowania umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

0001 Prabuty, ul. B. Prusa 6

Mieszkanie nr 18 o pow. 42,37m2 na IV piętrze z udziałem 1/20 w nieruchomości zabudowanej nr działki 185/1 o pow. 246m2 KW GD1I/00021717/7

 Teren zabudowy wg Studium UiKZP MiG Prabuty w rejestrze zabytków Starego Miasta. Lokal na rzecz najemcy, bezprzetargowo.

brutto: 139265

Podlega Uchwale Rady Miejskiej w Prabutach Nr VII/34/2015 z dnia 29.04.2015r. w/s udzielania bonifikat od ceny oraz zastosowania umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

0001 Prabuty, ul. Kraszewskiego 4

Mieszkanie nr 5 o pow. 36,75m2 na II piętrze z udziałem 1/43 w nieruchomości zabudowanej nr działki 207/2 o pow. 650m2 KW GD1I/00021804/4

 Teren zabudowy wg Studium UiKZP MiG Prabuty w rejestrze zabytków Starego Miasta. Lokal na rzecz najemcy, bezprzetargowo.

brutto: 125051

Podlega Uchwale Rady Miejskiej w Prabutach Nr VII/34/2015 z dnia 29.04.2015r. w/s udzielania bonifikat od ceny oraz zastosowania umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

0002 Prabuty, ul. Wojska Polskiego 17E

Mieszkanie nr 1 o pow. 62,65m2 na parterze z udziałem 1/44 w nieruchomości zabudowanej nr działki 24/13 o pow. 1888m2 KW GD1I/00027332/6

 Obszar zabudowy wg Studium U iKZP MiG Prabuty, poza rejestrem zabytków Starego Miasta. Lokal na rzecz najemcy, bezprzetargowo.

brutto: 166882

Podlega Uchwale Rady Miejskiej w Prabutach Nr VII/34/2015 z dnia 29.04.2015r. w/s udzielania bonifikat od ceny oraz zastosowania umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

0005 Prabuty,  ul. Malinowa i O.Klimuszki

Działka nr  54/290 o pow. 1008m2

Działka nr 54/289 o pow. 1009m2

Działka nr 54/288 o pow. 1003m2

Działka nr 54/287 o pow. 1001m2

Dojazd gruntowy i uzbrojenie techniczne dobre, sąsiedztwo zabudowy mieszkalnej.

KW GD1I/00034212/1

 

Teren zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej jednorodzinnej wg miejscowego planu zagospodar. przestrzennego ,,Sanatoryjna….”

Przetarg

47397

47442

47167

47076

Wywoławcze

Do obok podanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 685). Termin zakończenia zabudowy: 4 lata od daty aktu notarialnego. Kary umowne: 1000zł w I roku, podwyższane o 50% w kolejnych latach braku zabudowy do stanu surowego zamkniętego.

0002 Prabuty,
ul. Wojska Polskiego

Działka nr  40/11 o pow. 23m2

Działka nr 40/12 o pow. 23m2

Działka nr 40/13 o pow. 23m2

Dojazd utwardzony i uzbrojenie techniczne dobre, sąsiedztwo zabudowy mieszkalnej. Konieczne odstępstwo ministerialne dla budowy w granicach działek. KW40822/5

 

Teren przeznaczony pod zespół garaży wg decyzji o warunkach zabudowy GPG.6730.70.2019 nr 51/2019 z dnia 12.07.2019r.

Przetarg

3631

3631

3631

Wywoławcze

Do obok podanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 685). Termin zakończenia zabudowy: 2 lata od daty aktu notarialnego. Kary umowne: 500zł. w I roku, podwyższane o 50% w kolejnych latach braku zabudowy do stanu surowego zamkniętego.

0015 Laskowice

Działka nr 202 o pow. 0,0252ha o nie- regularnym (trójkątnym) kształcie, przyległa do głównej drogi asfaltowej,  podstawowe uzbrojenie techniczne. KW GD1I/00048914/3

 Teren zabudowy wiejskiej wg Studium UiKZP MiG Prabuty. Przetarg ograniczony do właścicieli 2óch przyległych nieruchomości.

Wywoławcza: 9211

Cena zwolniona z podatku VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 685).

0005 Prabuty, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2

Zabudowana działka nr 75 o pow. 0,1433ha o nieregularnym (trójkątnym) kształcie, otoczona urządzoną drogą, uzbrojenie techniczne pełne. KW GD1I/00025798/6

 Teren zabudowy mieszkalnej wg Studium UiKZPMiGPrabuty. Zbycie na rzecz użytkownika wieczystego gruntu pod budynkiem użytkowym wraz infrastrukturą towarzyszącą.

brutto: 25364

Cena zwolniona z podatku VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 685).

0001 Prabuty, Ul. Legionów 6

Działka nr 260/70 o pow. 198m2 z dobrym dojazdem i dostępem do sieci uzbrojenia terenu. KW GD1I/00025127/2

 Teren zabudowy mieszkaniowej wg Studium UiKZP MiG Prabuty wraz ze stanowiskiem archeologicznym i ochroną konserwatorską. Poprawa zagospodarowania działki nr 257/1 bezprzetargowo. 

11553

Cena zwolniona z podatku VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 685).

0012 Kamienna

Działka nr 37/2 o pow. 0,2107ha bez dojazdu i uzbrojenia technicznego terenu, o wydłużonym kształcie, bez zjazdu obok drogi wojewódzkiej. KW GD1I/0049096/9

 Strefa rolna wg Studium UiKZP MiG Prabuty. Uprawy rolne na byłej kopalinie. Pierwszeństwo nabycia przez wieloletniego dzierżawcę.

brutto: 10671

Cena zwolniona z podatku VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 685).

0005 Prabuty, Ul. Kuracyjna

Garaż o pow. 19m2 na działce nr 65/47 o pow. 22m2 w kompleksie garażowym z lat ’70 XXw. KW GD1I/00034212/1

 Teren zabudowy mieszkaniowej wg Studium UiKZP MiG Prabuty. Na rzecz najemcy bezprzetargowo.

brutto: 12327

Cena zwolniona z podatku VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 685).

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 344) wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 17 maja 2023r. na okres trzech tygodni (szczegółowe informacje w pok. 11, IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, tel. 55/2624169). Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa po 6-ciu tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2023-05-17
Data publikacji:2023-05-17
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zieliński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:129